Betonwerk GmbH
Milmersdorf
Betonwerk GmbH Milmersdorf
Götschendorf 14, 17268 Milmersdorf
039886 - 40
info@betonwerk-mil.de

Impressum

Betonwerk GmbH Milmersdorf

Götschendorf 14

17268 Milmersdorf

Reprezentowana przez:

Prezesów Jens Enderling oraz Ralf Manke

Kontakty:

Telefon: 039886 - 40

Telefax: 039886 - 4223

info@betonwerk-mil.de

Wpis do rejestru handlowego:

Sąd rejestrujący: Sąd Rejonowy Neuruppin

Numer wpisu: HRB 7400

Numer identyfikacji podatkowej VAT:

Numer identyfikacji podatkowej VAT zgodnie z §27 a niemieckiej ustawy o podatku VAT: DE 244646037Wyłączenie odpowiedzialności (Disclaimer)

Odpowiedzialność za treści

Jako świadczący usługi ponosimy zgodnie z § 7 ust.1 niemieckiej ustawy medialnej (TMG) odpowiedzialność na podstawie przepisów ogólnych. Zgodnie z §§ 8 do 10 niemieckiej ustawy medialnej (TMG) jako świadczący usługi nie jesteśmy jednak zobowiązani do kontrolowania przekazywanych lub zapisanych obcych informacji lub badania okoliczności, które wskazują na niezgodną z prawem działalność. Zobowiązanie do usuwania lub blokowania korzystania z informacji w myśl przepisów ogólnych pozostaje przy tym nienaruszone. Związana z tym odpowiedzialność jest jednak możliwa dopiero od momentu zapoznania się z konkretnym naruszeniem prawa. Przy zaznajomieniu się z odpowiednim naruszeniem prawa treści te będą niezwłocznie usuwane.

Odpowiedzialność za link internetowy

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treści nie mamy żadnego wpływu. W związku z tym nie możemy dawać żadnej gwarancji na obce treści. Za każdą treść połączonej strony internetowej odpowiedzialny jest jej każdorazowy oferujący lub zarządzający. Połączone strony internetowe były w momencie łączenia sprawdzane pod względem możliwych uchybień prawnych. Niezgodne z prawem treści nie były widoczne w momencie łączenia. Ciągła kontrola treści połączonych stron internetowych bez konkretnych wskazówek na naruszenie prawa nie jest jednak możliwa. Przy zaznajomieniu się z odpowiednim naruszeniem prawa tego rodzaju linki będą niezwłocznie usuwane.

Prawo autorskie

Utworzone na tej stronie przez administratora strony treści oraz dzieła podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, opracowywanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie w każdej postaci poza granicami praw autorskiego wymaga pisemnej zgody każdorazowego autora względnie twórcy. Zezwala się na ściąganie i kopiowanie niniejszej strony tylko do użytku prywatnego, a nie komercyjnego. Jeśli treści na niniejszej stronie nie zostały utworzone przez zarządzającego, to prawa autorskie będą przestrzegane. W szczególności, jako takie oznaczane będą treści osób trzecich. Jeśli mimo to zauważone zostanie naruszenie prawa autorskiego, prosimy o odpowiednie wskazówki. Przy zaznajomieniu się z odpowiednim naruszeniem prawa treści te będą niezwłocznie usuwane.