Betonwerk GmbH
Milmersdorf
Betonwerk GmbH Milmersdorf
Götschendorf 14, 17268 Milmersdorf
039886 - 40
info@betonwerk-mil.de

OTo chyba nie jest konieczne w polsce - doczytaj

Ochrona danych

Zarządzający niniejszą stroną traktuje na poważnie ochronę Państwa danych osobowych. Obchodzimy się poufnie z Państwa danymi osobowymi oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych jak również oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest z reguły możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszej stronie umieszczone zostaną dane osobowe (przykładowo nazwisko, adres lub adresy mailowe) to ma to miejsce, o ile jest to możliwe zawsze dobrowolnie. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Zwracamy uwagę na fakt, iż przekazywanie danych w internecie (np. podczas komunikacji mailowej) może wykazywać luki zabezpieczeń. Całkowita ochrona danych, przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Pliki cookies

Strony internetowe korzystają częściowo z tak zwanych plików cookies. Pliki cookies nie wyrządzają na Państwa komputerze żadnych szkód nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą temu, aby nasza oferta była przyjaźniejsza użytkownikowi, efektywniejsza oraz pewniejsza.

Pliki Cookies to małe dane tekstowe, które archiwizują się na Państwa komputerze i które zapisuje Państwa przeglądarka. Większość z używanych przez nas plików cookies to tak zwane „sesyjne-cookies“. Są one automatycznie kasowane po zakończeniu Państwa wizyty. Inne pliki cookie zostają zapisane na Państwa terminalu, aż do momentu, w którym je Państwo usuniecie. Te pliki cookies umożliwiają nam ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki przy ponownej wizycie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała ona Państwa o zapisaniu plików cookies i aby zezwalała na nie tylko w pojedynczych przypadkach, które aktywują pobieranie plików cookies w konkretnych przypadkach lub generalnie wyłącza jak również automatycznie usuną je przy zamykaniu przeglądarki. Przy dezaktywacji plików cookies funkcjonalność Państwa przeglądarki może zostać ograniczona.

Pliki zapisywane na serwerze

Dostawca strony internetowej pobiera i zapisuje automatycznie informacje na tzw. Server-Log Files, które przekierowują Państwa przeglądarkę bezpośrednio do nas. Są to:

Dane te nie są przypisywane określonym osobom. Nie podejmuje się łączenia z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie późniejsze sprawdzenie tych danych, jeśli wejdziemy w posiadanie konkretnych poszlak na niezgodne z prawem użytkowanie.

Formularz kontaktowy

Jeśli chcą się Państwo z nami skontaktować za pomocą formularza kontaktowego, to podane przez Państwa dane zostaną przez nas zapisane łącznie z podanymi tam przez Państwa danymi kontaktowymi w celu opracowania zapytania i na wypadek pytań zwrotnych. Nie przekażemy tych danych dalej bez Państwa zgody.